Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099, S

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake mogelijkheden om op te komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit op 12 juli 2022 nog de gelegenheid te bieden om inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman