Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 28 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349)

- 35349, G

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de herijkte meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2022-2025; Wet uitbreiding slachtofferrechten

De commissie besluit de brief van 23 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren