Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 VIII)

- Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (Voorjaarsnota)

Na een inventarisatie constateert de commissie dat vooralsnog geen van de fracties een plenair debat wenst over het wetsvoorstel inzake de wijziging van de begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2022.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra