Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 XV)

- Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota)

Enkele fracties (GroenLinks, PvdA, 50PLUS) geven naar aanleiding van de inventarisatie aan op dit moment behoefte te hebben aan een kort plenair debat over de wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten SZW. Definitieve besluitvorming ter zake volgt op het moment dat de wetsvoorstellen in de Eerste Kamer in behandeling worden genomen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl