Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 (36.088)

- 36088

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de ChristenUnie (Ester) en de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Na vaststelling van de brief zal de regering worden verzocht uiterlijk vrijdag 8 juli 2022 17.00 uur te antwoorden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman