Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 juli 2022
1. 32317, NE

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag JBZ-Raad van 9-10 juni 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten het verslag (32317, NE) van de formele JBZ-Raad van 9-10 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

2. 32317, NF

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda informele JBZ-Raad van 11 en 12 juli 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten de geannoteerde agenda (32317, NF) van de informele JBZ-Raad van 10-11 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren