Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Luchtvaartbeleid (31.936)

- 31936, AF

Brief van de minister van I&W over de procedure voor een natuurvergunning en de aanvulling op de passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol; Luchtvaartbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van I&W van 23 februari 2022 (31936, AF) wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra