Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

- Mededelingen en informatie

De minister voor VRO heeft op 12 juli 2022 een reactie gestuurd op de nadere vragen van de commissie inzake de Wkb. Deze brief zal op 13 september 2022 geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman