Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake beantwoording vragen toegang tot betaalrekening voor ontheemden uit Oekraïne

De commissie verzoekt de minister van Financiën om de commissie over twee maanden opnieuw te informeren inzake de toegang tot betaalrekeningen voor ontheemden uit Oekraïne.

- 21501-07, EO

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 juni 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit af te zien van inbreng voor schriftelijk overleg.

- 21501-07, EP

Brief van de minister van Financiën inzake kabinetsappreciatie over Commissievoorstel inzake additionele macro-financiële bijstand aan Oekraïne; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 juli 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van 1 juli 2022 (EK 21 501-07, EP) en 6 juli 2022 (EK 21 501-07, EQ) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman