Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 XV)

- 36120 IX en 36120 XV

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota); Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota)

De commissies besluiten, onder toepassing door de Kamervoorzitter van artikel 56 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, mondeling eindverslag uit te brengen onder voorbehoud van plenair debat en stemming over de wetsvoorstellen op 12 en 13 juli 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman