Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kiescollege niet-ingezetenen (36.071)

- 36071, A

Brief van de minister van BZK over de registratie van kiesgerechtigden voor de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen; Wet kiescollege niet-ingezetenen

De commissie besluit de brief van 31 augustus 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Zij zal op 27 september 2022 een besluit nemen over de procedure van de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel. Indien het wetsvoorstel uiterlijk donderdag 15 september 2022 wordt aangenomen in de Tweede Kamer, overweegt zij de Voorzitter voor te stellen de procedure en het voorbereidend onderzoek op dezelfde dag te laten plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman