Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (35.668, F)

- Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag schriftelijk overleg (32813 / 35668, AM)

De commissie besluit op 27 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en besluit de status van motie-Koffeman c.s. (35668, F) en de gewijzigde motie-Schalk c.s. (35668, I) opnieuw te bespreken zodra de vragen zijn beantwoord. Beide moties hebben thans de uitvoeringsstatus 'niet uitgevoerd'.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer