Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842)

- 34842

Beantwoording door de minister van Financiën op vragen n.a.v. de brief ter aanbieding van het KPMG-rapport inzake een IGS

De commissie besluit de brief van 6 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman