Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 4 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- Rechtsstaatrapport 2022

De commissies besluiten om het Rechtsstaatrapport 2022 in behandeling te nemen en vooralsnog (online) te bespreken met de betrokken Eurocommissaris(sen). Daarnaast besluiten de commissies om de Tweede Kamerrapporteurs over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU uit te nodigen voor een gesprek. De commissies zien af van een mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken voorafgaand aan de rechtsstaatdialoog in de RAZ van 18 november 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl