Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 4 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken (34.372) (T02643)

- T02643

Toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken (34.372)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 18 oktober 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren