Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 4 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099, S

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake mogelijkheden om op te komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Nicolaï).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman