Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over versterking van de aanpak van witwassen (35.925, D)

- 31477 / 34808, B

Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over versterking van de aanpak van witwassen; Miljoenennota 2022

De commissie besluit de brief van de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid van 25 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen en de motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. als "deels uitgevoerd" te beschouwen in afwachting van de versterking van de opsporingscapaciteit ten behoeve van de bestrijding van witwassen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man