Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken (34.372) (T02643)

- T02643

Toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken (34.372)

De commissie besluit de status van toezegging T02643 als openstaand te handhaven. Aan de hand van input van de fractie van GroenLinks zal een conceptcommissiebrief opgesteld worden die aan de leden wordt voorgelegd in de commissievergadering van 1 november 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren