Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon (35.335)

- 35335

Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon

De commissie besluit op 1 november 2022 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag, mits de in de brief van de minister van SZW d.d. 27 juni 2022 (EK, B) toegezegde uitvoeringstoets van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen is. Als de uitvoeringstoets niet tijdig ontvangen is, wordt de inbrengdatum verschoven naar de eerstvolgende reguliere commissievergadering.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl