Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 november 2022
1. 35990

Introductie gecombineerde geslachtsnaam

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (De Boer/Recourt), CDA (Doornhof), D66 (Backer), PVV (Bezaan), ChristenUnie (Talsma), SGP (Van Dijk) en OSF (Raven).

2. T02643

Toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken (34.372)

De commissie stemt in met de conceptcommissiebrief over toezegging T02643.

3. COM(2022)454

Voorstel voor een verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten

De commissie besluit op 15 november 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren