Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken (34.372) (T02643)

- T02643

Toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken (34.372)

De commissie stemt in met de conceptcommissiebrief over toezegging T02643.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren