Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer voor een studentenreisproduct (36.126)

- 36126

Invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer voor een studentenreisproduct

De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek te houden op 22 november 2022.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra