Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- T03405 / T03443

Toezegging Informeren over acties en beleidsvisie voor goede wetten en regels (35.295); Toezegging Toesturen analyse in departementen van knelpunten in wetgeving (35.295)

De commissie besluit de status van toezeggingen T03405 en T03443 als voldaan aan te merken. Tevens besluit de commissie 22 november 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman