Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35295, AF

Brief van de minister van BZK over het vervolg van het onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving, de hoofdlijnen van een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een visie op hardheidsclausules; EU en de rechtsstaat

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdD (Nicolai).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman