Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 22 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer voor een studentenreisproduct (36.126)

- 36126

Invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer voor een studentenreisproduct

De commissie ziet af van het leveren van inbreng voor voorlopig verslag en brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra