Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Regelmatig evalueren van wetsvoorstel minimalisering gaswinning Groningen (34.957) (T02663)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen EZK/K&E

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIII, A)

Naar aanleiding van de brief van de minister van EZK en voor Klimaat en Energie van 17 november 2022 besluit de commissie ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen als volgt:
- T01036: Handhaven als deels voldaan en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023.
- T01691: Toezegging aanmerken als 'deels voldaan, in afwachting van de wetswijziging in het kader van het traject rechtsbescherming bij aanbesteden en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023.
- T02663: De toezegging aan te blijven merken als 'openstaand', in afwachting van wetswijzigingen de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023.
- T03251: Toezegging (T03251) afvoeren, nu het gebruik van kolen door de actuele situatie in een ander daglicht is komen te staan.
- T03256: Een beslissing over de status van de toezegging uit te stellen, totdat het ministerie een adequate reactie op deze toezegging heeft gegeven (d.w.z. niet slechts een link). Hierover zal een brief worden gestuurd.
- T03449: Toezegging handhaven als 'openstaand', in afwachting van de aangekondigde Kamerbrief over gasleveringszekerheid en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer