Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (35.668, F)

- Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag nader schriftelijk overleg (32813 / 35668, AR )

De commissie besluit op 20 december 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Teven besluit de commissie de huidige status van de motie-Koffeman c.s. (35668, F) en de gewijzigde motie-Schalk c.s. (35668, I) niet aan te passen en opnieuw te agenderen op 20 december 2022.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer