Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers (36.220)

- 36220

Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De regering wordt verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 9 december 2022, 14:00 uur aan de Kamer te doen toekomen, zodat leden de reactie desgewenst kunnen betrekken bij het plenaire debat over het Belastingplan op 12 en 13 december 2022. Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag bespreekt de commissie op 13 december a.s. de wijze van plenaire afhandeling van dit wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer