Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten (36.218)

- 36218

Wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

De commissie besluit procedure en voorbereidend onderzoek gelijktijdig te houden. Inbreng voor verslag wordt geleverd door de leden van de fractie van de VVD (Keunen). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag vóór vrijdag 16 december 2022 17.00 uur, acht de commissie het voorstel gereed voor stemming op dinsdag 20 december 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman