Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers (36.220)

- 36220

Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers

Na kennisneming van de nota naar aanleiding van het verslag stelt de commissie voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer