Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35.099 (R2114), T

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over de mogelijkheden om op te komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie neemt kennis van het nader schriftelijk overleg over de mogelijkheden om op te komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering (35.099, T). Het onderwerp houdt de aandacht van de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman