Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 december 2022
1. 35397

Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

De commissie stelt de Voorzitter voor de plenaire behandeling van voorstel 35397 zo spoedig mogelijk na 1 maart 2023 voort te zetten.

2. 34430

De commissie wenst het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering om te bezien of de openstaande vragen beantwoord worden tijdens de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel 35741 op 20 december 2022.

3. 34972/35868

De commissie besluit de stuiting van de drie voorgehangen besluiten niet op te heffen totdat de plenaire behandeling van voorstellen 34972 en 35868 is afgerond. De commissie zal haar besluit in reactie op het verzoek van de staatssecretaris van BZK tevens in een brief aan de bewindspersoon kenbaar maken.

Het betreft de volgende besluiten:
- Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van de kaders voor informatieveiligheid en persoonsgegevensverwerking;
- Besluit bedrijfs- en organisatiemiddelen;
- Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo.

4. 36200 VII / 36200 IV, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

De commissie besluit
de status van de volgende toezeggingen als voldaan aan te merken:
- T02238
- T02471
- T02474

de deadline van de volgende toezegging te verschuiven naar 1 maart 2023:
- T03426
- T03428

de deadline van de volgende toezegging te verschuiven naar 1 april 2023:
- T02944
- T03208
- T03397

de deadline van de volgende toezegging te verschuiven naar 1 mei 2023:
- T03209
- T02425
- T02426

de deadline van de volgende toezegging te verschuiven naar 1 juli 2023:
- T03247
- T03360
- T03362
- T01970

de deadline van de volgende toezegging te verschuiven naar 31 december 2023:
- T03366
- T02615

de deadline van de volgende toezegging te verschuiven naar 1 januari 2024:
- T01237

de deadline van de volgende toezegging te verschuiven naar 1 mei 2024:
- T03427

de deadline van de volgende toezegging te verschuiven naar 1 juli 2024:
- T03361
- T03364

de deadline van de volgende toezegging te verschuiven naar 1 augustus 2024:
- T03429

de status van de volgende toezeggingen ongewijzigd (‘openstaand’) te laten:
- T03207 en de brieven (35788, 77 & 35925 VII, 170 & 36200 B, 10) aan de Tweede Kamer tevens formeel aan de Eerste Kamer aan te aanbieden
- T02947
- T03453
- T03458 en dit een toezegging aan de Eerste Kamer te maken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman