Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 20 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)

- 35604, G

Brief van de staatssecretaris van J&V over de eerste rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk); Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

De commissie besluit om op 24 januari 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. De commissie besluit de toezegging, die is gedaan bij de nota naar aanleiding van het verslag van de Wet biometrie in de vreemdelingenketen, thans als "openstaand" te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man