Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informatievoorziening covid-19 (36.042) (T03413)

- 25295, BG

Brief van de minister van VWS over een aantal onderwerpen op het gebied van COVID-19; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen de brief van 18 november 2022 (25295, BG) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren