Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- T03397

Toezegging Kamer informeren over extra acties tegen desinformatie (35.295)

De commissie besluit 14 februari 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg en wenst de status van toezegging T03379 te wijzigen in 'voldaan'.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman