Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 17 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295, S

Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of media; EU en de rechtsstaat

De commissie stelt de concept-commissiebrief over de uitvoering van de motie-Karimi inzake een special envoy voor Media Freedom (35.295, S) ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl