Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 17 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur (36.189)

- Rondvraag

De commissie besluit op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) het wetsvoorstel 36189, vermeld op de termijnbrief, op 31 januari 2023 voor voorbereidend onderzoek te agenderen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra