Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21501-31, BA

De commissie neemt het verslag van de WSB-Raad van 8 december 2022 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl