Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 24 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie besluit geen voorstellen uit het Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie (E220023) als prioritair voor te dragen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman