Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- Prioritering Werkprogramma Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie besluit op dit moment geen voorstellen uit het Werkprogramma 2023 als prioritair voor te dragen, maar gedurende het jaar bij de wekelijkse tweede selectiemogelijkheid aan de hand van de aan de commissieagenda's gekoppelde overzichten van gepubliceerde Europese voorstellen te bezien of voorstellen al dan niet in behandeling worden genomen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk