Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- Werkprogramma Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende twee voorstellen als prioritair voor te dragen:
- Pakket verdediging van de democratie (annex I);
- Rechten van personen met een handicap (annex I).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman