Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie besluit de voorstellen: Meerjarig financieel kader, Economische governance, Eigen middelen, Vennootschapsbelasting en de Versterking van de rol van de euro uit het Werkprogramma 2023 als prioritair voor te dragen. Het voorstel over Economische governance is al in behandeling genomen door de commissie, samen met de commissie EZK/LNV.


De griffier van de commissie,
Helene de Man