Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie bespreekt het Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie en besluit op dit moment geen voorstel als prioritair voor te dragen maar de publicatie van de betreffende voorstellen af te wachten. Deze kunnen aan de hand van de wekelijkse overzichten alsnog door de commissie worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Helene de Man