Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur (36.189)

- 36189

Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Kluit/Karakus).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra