Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie selecteert de voorstellen Hernieuwbare waterstof (2), Gezonde bodems (7) en Concurrerend en efficiënt gebruik van luchthavencapaciteit (29) uit Annex I en het voorstel Reach-herziening: gerichte wijzigingen van
Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de
registratie, beoordeling en autorisatie van
chemische stoffen (1) uit Annex II als prioritaire voorstellen.

Voor wat betreft de behandeling van voorstel nr. 2 uit Annex I en voorstel nr. 1 uit Annex II heeft de commissie EZK/LNV het voortouw.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra