Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- Werkprogramma Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende voorstellen als prioritair voor te dragen:
- interne markt (annex I) - in combinatie EZK/LNV+J&V;
- digitalisering van het vennootschapsrecht (annex I);
- strijd tegen seksueel misbruik van
kinderen (annex I);
- herziening van het regelgevingskader inzake
passagiersrechten (annex II);
- herziening van het kader voor alternatieve
geschillenbeslechting en onlinegeschillenbeslechting
met het oog op betere
handhaving van het consumentenrecht (annex II).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren