Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende prioriteit te selecteren uit Annex I van het Europees Werkprogramma 2023:

39. Leermobiliteit.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra