Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36.067)

- 36067

Wet toekomst pensioenen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 7 maart 2023 en verzoekt de commissiestaf om een planningsoverzicht voor de verdere behandeling van dit wetsvoorstel.

De commissie besluit voorts twee deskundigenbijeenkomsten te organiseren:
- dinsdag 14 februari 2023 (thema's: uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en implementatie); en,
- dinsdag 21 februari 2023 (thema's: rechtmatigheid en effecten van de wet).

De commissie spreekt in beslotenheid over de verdere invulling van deze bijeenkomsten.

- 36067 / 32043, A en C

Brief van de minister voor APP over de impactberekeningen van het advies van de Commissie Parameters 2022 door DNB en pensioenfondsen; Brief van de minister voor APP over het advies van de Commissie Parameters; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl