Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- Werkprogramma Europese Commissie

De commissie selecteert de voorstellen Pakket sociale economie (27) en Legale migratie (35) uit Annex I als prioritaire voorstellen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl