Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie selecteert de voorstellen Geestelijke gezondheid (34) en Rechten van personen met een handicap (43) uit Annex I en het voorstel Herziening van het kader voor wijzigingen van vergunningen voor geneesmiddelen (7) uit Annex II als prioritaire voorstellen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer